بار برای حمل و نقل داخلی صربستان

پیشنهاد حمل و نقل داخلی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 10 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

صربستان / Novi Sad
۲۱۴۷۰ Bački Petrovac

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

صربستان
۲۶ Pančevo


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: 13.60 Platform

وزن: 5 ton

Type: On Pallets

طول: 5

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۷-۰۵

:مجموع فاصله ۱۲۹ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 2035483تاریخ بارگیری 23.09.2019از Serbia-21470-Novi Sad Bački Petrovac بهSerbia-26-Pančevo

لیست افراد

Serbia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play