بار برای حمل و نقل داخلی صربستان به فرانسه

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 9 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

صربستان
۲۱ Novi Sad

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

فرانسه / Bourges
۱۸۴۱۰ Brinon-sur-Sauldre


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۷-۲۴

:مجموع فاصله ۱,۹۱۲ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 2073123تاریخ بارگیری 10.10.2019از Serbia-21-Novi Sad بهFrance-18410-Bourges Brinon-sur-Sauldre

لیست افراد

Serbia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play