کامیون برای حمل و نقل داخلی صربستان

پیشنهاد حمل و نقل داخلی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 2 years

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

صربستان
۱۸ Niš

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

صربستان
۲۴ Subotica


جزئیات کامیون

Shipment: Partial load

کامیون: کامیونت چادری

وزن: 15 ton

طول: 7

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۶-۰۵-۲۰

سوال

سوال برای پیشنهاد № 501774تاریخ بارگیری 07.08.2017از Serbia-18-Niš بهSerbia-24-Subotica

لیست افراد

Serbia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play