بار برای حمل و نقل داخلی صربستان

پیشنهاد حمل و نقل داخلی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 2 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

صربستان / Leskovac
۱۶۰۰۰ Leskovac

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

صربستان / Niš
۱۸۳۳۰ Resnik


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 8 ton

Type: On Pallets

طول: 7

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۷-۱۲-۰۴

:مجموع فاصله ۴۷۷ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 1604396تاریخ بارگیری 23.02.2019از Serbia-16000-Leskovac Leskovac بهSerbia-18330-Niš Resnik

لیست افراد

Serbia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play