بار برای حمل و نقل داخلی صربستان به بلغارستان

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 2 years

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

صربستان / Leskovac
۱۶۰۰۰ Leskovac

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

بلغارستان / Silistra
۷۵۰۰ Silistra


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۶-۰۸-۰۴

:مجموع فاصله ۶۴۲ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 642959تاریخ بارگیری 20.10.2017از Serbia-16000-Leskovac Leskovac بهBulgaria-7500-Silistra Silistra

لیست افراد

Serbia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play