کامیون برای حمل و نقل داخلی صربستان

پیشنهاد حمل و نقل داخلی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 2 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

صربستان
۱۶ Leskovac

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

صربستان
۳۶ Kraljevo


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

طول: 15.4

حجم: 120 cub.


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۹-۰۱-۱۴

سوال

سوال برای پیشنهاد № 2360513تاریخ بارگیری 27.03.2020از Serbia-16-Leskovac بهSerbia-36-Kraljevo

لیست افراد

Serbia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play