بار برای حمل و نقل داخلی صربستان

پیشنهاد حمل و نقل داخلی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 6 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

صربستان / Sabac
۱۵۳۱۸ Mali Zvornik

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

صربستان / Čačak
۳۲۳۰۸ Pranjani


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 6 ton

Type: On Pallets

طول: 7

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۳-۰۲

:مجموع فاصله ۱۵۰ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 1783116تاریخ بارگیری 16.05.2019از Serbia-15318-Sabac Mali Zvornik بهSerbia-32308-Čačak Pranjani

لیست افراد

Serbia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play