;شماره بار مبدا بارگیری RO رومانی 43 Baia Mare, مقصد تخلیه بار RS صربستان Serbia. کامیون: کانتین چادری با ارتفاع ۳ متر

بستن

:مجموع فاصله