بار برای حمل و نقل داخلی رومانی به صربستان

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 1 ماه

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

رومانی
۳۰ Timişoara

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

صربستان / Belgrade
۱۱۰۷۰ Zemun


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۴۰۱-۰۴-۱۹

:مجموع فاصله ۱۶۴ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 3652252تاریخ بارگیری 05.07.2022از Romania-30-Timişoara بهSerbia-11070-Belgrade Zemun

لیست افراد

Serbia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play