بار برای حمل و نقل داخلی رومانی به مقدونیه

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 2 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

رومانی
۳۰ Timişoara

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

مقدونیه / Strumica
۲۴۰۰ Strumica


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین باکس

وزن: 16 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۹-۰۱-۱۴

:مجموع فاصله ۶۳۳ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 2361895تاریخ بارگیری 27.03.2020از Romania-30-Timişoara بهMacedonia-2400-Strumica Strumica

لیست افراد

Macedonia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play