کامیون برای حمل و نقل خارجی رومانی به صربستان

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 1 سال

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

رومانی
۲۰ Craiova

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

صربستان
۱۰ Pristina


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کامیونت چادری

وزن: 23 ton

طول: 15.4

حجم: 120 cub.


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۴-۲۷

سوال

سوال برای پیشنهاد № 1906189تاریخ بارگیری 16.07.2019از Romania-20-Craiova بهSerbia-10-Pristina

لیست افراد

Serbia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play