;شماره بار مبدا بارگیری MK مقدونیه 70 Bitola, مقصد تخلیه بار ME مونته‌نگرو 81 Podgorica. کامیون: کانتین چادری

بستن

:مجموع فاصله