بار برای حمل و نقل داخلی مقدونیه به صربستان

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 7 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

مقدونیه / Veles
۱۴۰۰ Veles

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

صربستان / Niš
۱۸۴۱۵ Malošište


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۷-۱۹

:مجموع فاصله ۲۰۷ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 2073134تاریخ بارگیری 10.10.2019از Macedonia-1400-Veles Veles بهSerbia-18415-Niš Malošište

لیست افراد

Serbia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play