کامیون برای حمل و نقل خارجی مقدونیه به صربستان

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 2 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

مقدونیه
۱۴ Veles

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

صربستان
۱۰ Pristina


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

طول: 13.6

حجم: 93 cub.


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۹-۰۱-۱۲

سوال

سوال برای پیشنهاد № 2361889تاریخ بارگیری 26.03.2020از Macedonia-14-Veles بهSerbia-10-Pristina

لیست افراد

Macedonia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play