بار برای حمل و نقل داخلی مقدونیه به ترکیه

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 5 روز ها


مبدا بارگیری

مقدونیه / Skopje
۱۰۰۰ Skopje

تاریخ بارگیری: آماده


مقصد تخلیه بار

ترکیه
۱۶ Bursa


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۴۰۱-۰۵-۲۱

:مجموع فاصله ۹۵۶ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 3706552تاریخ بارگیری 06.08.2022از Macedonia-1000-Skopje Skopje بهTurkey-16-Bursa

لیست افراد

Macedonia
شرکت حمل و نقل فورواردر و کریر
اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play