کامیون برای حمل و نقل خارجی مقدونیه به بلغارستان

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 4 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

مقدونیه
۱۰ Skopje

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

بلغارستان
۱۰ Sofia


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین باکس

وزن: 3 ton

طول: 6

حجم: 35 cub.


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۷-۰۸

سوال

سوال برای پیشنهاد № 2035295تاریخ بارگیری 20.09.2019از Macedonia-10-Skopje بهBulgaria-10-Sofia

لیست افراد

Macedonia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play