کامیون برای حمل و نقل خارجی ایران به ترکیه

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 8 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

ایران
Tabriz

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

ترکیه
۴۱ Kocaeli


جزئیات کامیون

کامیون: کانتین چادری

وزن:

طول:

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۲-۲۹

سوال

سوال برای پیشنهاد № 1787209تاریخ بارگیری 18.05.2019از Iran--Tabriz بهTurkey-41-Kocaeli

لیست افراد

Turkey

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play