کامیون برای حمل و نقل داخلی ایران

پیشنهاد حمل و نقل داخلی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 2 years

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

ایران
Bazargan

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

ایران
Bazargan


جزئیات کامیون

کامیون: کانتین چادری

وزن:

طول:

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۶-۰۵-۱۳

سوال

سوال برای پیشنهاد № 502875تاریخ بارگیری 03.08.2017از Iran--Bazargan بهIran--Bazargan

لیست افراد

Turkey
شرکت حمل و نقل کریر
اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play