بار برای حمل و نقل داخلی مجارستان به ترکیه

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 7 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

مجارستان / Szekesfehervar
۸۸۸۱ Sormás

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

ترکیه
۸۱ Düzce


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 23 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم: 86 cub.


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۵-۰۴

:مجموع فاصله ۱,۶۷۷ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 1915825تاریخ بارگیری 22.07.2019از Hungary-8881-Szekesfehervar Sormás بهTurkey-81-Düzce

لیست افراد

Romania

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play