بار برای حمل و نقل داخلی آلمان به صربستان

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 4 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

آلمان / Muenchen
۸۰۳۳۱ München

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

صربستان / Kraljevo
۳۶۳۰۰ Novi Pazar


جزئیات کامیون

Shipment: Partial load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 13 ton

Type: On Pallets

طول: 7

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۵-۰۷

:مجموع فاصله ۱,۱۹۲ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 1919023تاریخ بارگیری 24.07.2019از Germany-80331-Muenchen München بهSerbia-36300-Kraljevo Novi Pazar

لیست افراد

Serbia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play