کامیون برای حمل و نقل خارجی آلمان به یونان

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 2 years

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

آلمان
۸۰ Muenchen

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

یونان
Greece


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین یخچالی

وزن: 23 ton

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۶-۰۶-۱۵

سوال

سوال برای پیشنهاد № 543247تاریخ بارگیری 04.09.2017از Germany-80-Muenchen بهGreece--Greece

لیست افراد

Macedonia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play