کامیون برای حمل و نقل خارجی آلمان به ترکیه

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 1 سال

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

آلمان
۴۴ Dortmund

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

ترکیه
۴۱ Kocaeli


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۷-۰۷-۲۷

سوال

سوال برای پیشنهاد № 1365253تاریخ بارگیری 12.10.2018از Germany-44-Dortmund بهTurkey-41-Kocaeli

لیست افراد

Bulgaria
شرکت حمل و نقل کریر
اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play