بار برای حمل و نقل داخلی آلمان به کرواسی

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 8 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

آلمان / Dresden
۰۱۵۶۱ Ebersbach

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

کرواسی / Varaždin
۴۳۰۰۰ Bjelovar


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۹-۰۵

:مجموع فاصله ۸۵۴ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 2141075تاریخ بارگیری 20.11.2019از Germany-01561-Dresden Ebersbach بهCroatia-43000-Varaždin Bjelovar

لیست افراد

Germany

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play