بار برای حمل و نقل داخلی فرانسه به یونان

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 1 سال

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

فرانسه / Lille
۵۹۵۵۴ Bantigny

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

یونان / Athens
۱۴۵ ۶۸ Kryoneri


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین یخچالی

وزن: 24 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۵-۰۷

:مجموع فاصله ۲,۸۹۶ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 1918968تاریخ بارگیری 25.07.2019از France-59554-Lille Bantigny بهGreece-145 68-Athens Kryoneri

لیست افراد

Macedonia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play