بار برای حمل و نقل داخلی جمهوری چک به ترکیه

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 5 روز ها


مبدا بارگیری

جمهوری چک / Prague
۲۷۰ ۰۸ Krupá

تاریخ بارگیری: آماده


مقصد تخلیه بار

ترکیه / Istanbul
۳۴۲۸۵ Boğazköy


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 22 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۴۰۱-۰۵-۲۱

:مجموع فاصله ۱,۸۷۳ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 3706463تاریخ بارگیری 09.08.2022از Czech Republic-270 08-Prague Krupá بهTurkey-34285-Istanbul Boğazköy

لیست افراد

Turkey

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play