کامیون برای حمل و نقل داخلی کرواسی

پیشنهاد حمل و نقل داخلی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 1 سال

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

کرواسی
۵۱ Rijeka

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

کرواسی
۴۰ Varaždin


جزئیات کامیون

Shipment: Partial load

کامیون: کامیونهای ترافیکی و کمرشکن

وزن: 200 kg.

طول: 4

حجم: 4 cub.


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۶-۰۹-۱۳

سوال

سوال برای پیشنهاد № 721178تاریخ بارگیری 28.11.2017از Croatia-51-Rijeka بهCroatia-40-Varaždin

لیست افراد

Croatia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play