کامیون برای حمل و نقل داخلی کرواسی

پیشنهاد حمل و نقل داخلی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 11 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

کرواسی
۵۱ Rijeka

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

کرواسی
Croatia


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین کفی

وزن: 24 ton

طول: 13.6

حجم: 120 cub.


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۷-۰۹-۰۸

سوال

سوال برای پیشنهاد № 1445747تاریخ بارگیری 23.11.2018از Croatia-51-Rijeka بهCroatia--Croatia

لیست افراد

Croatia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play