کامیون برای حمل و نقل داخلی کرواسی

پیشنهاد حمل و نقل داخلی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 1 سال

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

کرواسی
۴۰ Varaždin

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

کرواسی
۱۰ Zagreb


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: وانت بار

وزن: 2 ton

طول: 4

حجم: 17 cub.


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۷-۰۲-۱۰

سوال

سوال برای پیشنهاد № 953072تاریخ بارگیری 01.04.2018از Croatia-40-Varaždin بهCroatia-10-Zagreb

لیست افراد

Croatia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play