کامیون برای حمل و نقل داخلی کرواسی

پیشنهاد حمل و نقل داخلی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 1 سال

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

کرواسی
۱۰ Zagreb

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

کرواسی
۴۰ Varaždin


جزئیات کامیون

کامیون: کانتین کفی

وزن:

طول:

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۷-۰۶-۲۱

سوال

سوال برای پیشنهاد № 1296267تاریخ بارگیری 11.09.2018از Croatia-10-Zagreb بهCroatia-40-Varaždin

لیست افراد

Turkey
شرکت حمل و نقل کریر
اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play