کامیون برای حمل و نقل داخلی کرواسی

پیشنهاد حمل و نقل داخلی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 1 سال

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

کرواسی
۱۰ Zagreb

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

کرواسی
۲۰ Split


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 25 ton

طول: 13.6

حجم: 20 cub.


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۷-۱۰-۲۵

سوال

سوال برای پیشنهاد № 1517957تاریخ بارگیری 09.01.2019از Croatia-10-Zagreb بهCroatia-20-Split

لیست افراد

Croatia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play