بار برای حمل و نقل داخلی بلغارستان

پیشنهاد حمل و نقل داخلی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 11 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

بلغارستان / Plovdiv
۴۰۰۰ Plovdiv

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

بلغارستان / Plovdiv
۴۲۷۰ Parvomay


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۷-۰۸-۱۰

سوال

سوال برای پیشنهاد № 1391518تاریخ بارگیری 26.10.2018از Bulgaria-4000-Plovdiv Plovdiv بهBulgaria-4270-Plovdiv Parvomay

لیست افراد

Bulgaria

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play