بار برای حمل و نقل داخلی بوسنی و هرزگوین

پیشنهاد حمل و نقل داخلی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 1 سال

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

بوسنی و هرزگوین / Sanski Most
۷۹۲۶۰ Sanski Most

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

بوسنی و هرزگوین / Sarajevo
۷۱۰۰۰ Sarajevo


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۴-۲۴

:مجموع فاصله ۲۵۶ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 1890622تاریخ بارگیری 13.07.2019از Bosnia and Herzegovina-79260-Sanski Most Sanski Most بهBosnia and Herzegovina-71000-Sarajevo Sarajevo

لیست افراد

Bosnia and Herzegovina

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play