کامیون برای حمل و نقل داخلی بوسنی و هرزگوین

پیشنهاد حمل و نقل داخلی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 1 سال

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

بوسنی و هرزگوین
۷۸ Banja Luka

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

بوسنی و هرزگوین
۷۵ Tuzla


جزئیات کامیون

Shipment: Partial load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 4 ton

طول: 6

حجم: 35 cub.


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۶-۱۲

سوال

سوال برای پیشنهاد № 1986331تاریخ بارگیری 28.08.2019از Bosnia and Herzegovina-78-Banja Luka بهBosnia and Herzegovina-75-Tuzla

لیست افراد

Bosnia and Herzegovina

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play