کامیون برای حمل و نقل داخلی بوسنی و هرزگوین

پیشنهاد حمل و نقل داخلی با کامیون به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 1 سال

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

بوسنی و هرزگوین
۷۱ Sarajevo

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

بوسنی و هرزگوین
Bosnia and Herzegovina


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کامیونت چادری

وزن: 24 ton

طول: 6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۷-۰۸-۲۸

سوال

سوال برای پیشنهاد № 1433360تاریخ بارگیری 16.11.2018از Bosnia and Herzegovina-71-Sarajevo بهBosnia and Herzegovina--Bosnia and Herzegovina

لیست افراد

Bosnia and Herzegovina

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play