بار برای حمل و نقل داخلی آلبانی به کرواسی

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 11 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

آلبانی / Fier
۹۰۲۲ Divjake

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

کرواسی / Zagreb
۱۰۰۰۰ Sljeme


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین یخچالی

وزن: 22 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۴-۰۱

:مجموع فاصله ۹۶۹ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 1838691تاریخ بارگیری 16.06.2019از Albania-9022-Fier Divjake بهCroatia-10000-Zagreb Sljeme

لیست افراد

Macedonia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play