Put: Utovar od TR Turska 42 Konya, Istovar u TR Turska 01 Adana. Tip kamiona: poluprikolica kiper

Pogledajte kompletne pojedinosti ponude

Ukupna razdaljina