Put: Utovar od TR Turska 16 Bursa, Istovar u IR Iran Bazargan. Tip kamiona: hladnjača

Pogledajte kompletne pojedinosti ponude

Ukupna razdaljina