Put: Utovar od TR Turska 09 Aydin, Istovar u TR Turska 06 Ankara. Tip kamiona: 13,60 platforma

Pogledajte kompletne pojedinosti ponude

Ukupna razdaljina