Put: Utovar od RO Rumunjska 545300 Reghin, Istovar u RS Srbija 35000 Jagodina. Tip kamiona: poluprikolica

Pogledajte kompletne pojedinosti ponude

Ukupna razdaljina