Put: Utovar od DE Njemačka 46483 Wesel, Istovar u AL Albanija 10 Tirana. Tip kamiona: poluprikolica

Pogledajte kompletne pojedinosti ponude

Ukupna razdaljina