Put: Utovar od FR Francuska 65100 Lourdes, Istovar u AL Albanija 1001 Tiranë. Tip kamiona: poluprikolica

Pogledajte kompletne pojedinosti ponude

Ukupna razdaljina