Put: Utovar od FR Francuska 01 Bourg-en-Bresse, Istovar u BA Bosna i Herceogovina Bosnia and Herzegovina. Tip kamiona: mega

Pogledajte kompletne pojedinosti ponude

Ukupna razdaljina