Маршрут: Товарене от MK Mакедония 70 Bitola, Разтоварване в ME Черна гора 81 Podgorica. Вид камион: брезент

Виж пълна информация за офертата

Общо разстояние: