Маршрут: Товарене от MK Mакедония 2400 Strumica, Разтоварване в SE Швеция 69 Asbro. Вид камион: хладилен

Виж пълна информация за офертата

Общо разстояние: