Маршрут: Товарене от MK Mакедония 24 Strumica, Разтоварване в DE Германия 72 Tuebingen. Вид камион: брезент

Виж пълна информация за офертата

Общо разстояние: