Маршрут: Товарене от MK Mакедония 2000 Štip, Разтоварване в GR Гърция 10 Athens. Вид камион: брезент

Виж пълна информация за офертата

Общо разстояние: