Маршрут: Товарене от MK Mакедония 20 Shtip, Разтоварване в BG България 10 Sofia. Вид камион: брезент

Виж пълна информация за офертата

Общо разстояние: