Маршрут: Товарене от MK Mакедония 1000 Skopje, Разтоварване в CZ Чехия 516 01 Dlouhá Ves. Вид камион: брезент

Виж пълна информация за офертата

Общо разстояние: