Put: Utovar od TR Turska 54 Sakarya, Istovar u HR Hrvatska 40305 Gornji Kuršanec. Tip kamiona: poluprikolica

Pogledajte kompletne pojedinosti ponude

Ukupna razdaljina