Put: Utovar od TR Turska 34325 Firuzköy, Istovar u AL Albanija 2001 Durrës Qender. Tip kamiona: poluprikolica

Pogledajte kompletne pojedinosti ponude

Ukupna razdaljina